Dalmose Brænde

Det var en temmelig ophidset diskussion, jeg lyttede til ved nabobordet på min foretrukne cafe, da jeg her i eftermiddags var gået derind for at nyde en kop af stedets fremragende kaffe på vej hjem fra arbejde. Jeg havde god tid, fordi min kone er bortrejst i denne uge, så der var ikke nogen, den ventede på mig herhjemme.

De fire mænd ved nabobordet havde i dagens løb hørt nyheden om, at regeringen ønsker at indføre en ny afgift på blandt andet almindeligt brænde, flis og i det hele taget alle typer brændsel, man fyrer af i for eksempel en brændeovn. Heldigvis køber jeg alt mit brænde hos Dalmose Brænde

Det var helt tydeligt, at to af mændene havde brændeovn derhjemme, mens de to andre var stort set ligeglade med den nye afgift, fordi de udelukkende fik varme i hjemmet fra byens fjernvarme. Og det var lige så tydeligt, at de to ejere af brændeovne var voldsomt imod den nye afgift, fordi den selvfølgelig vil ramme dem på økonomien.

Argumenter fløj forholdsvis højrøstet gennem luften. Modstanderne af afgiften slog på, at der jo ikke er tale om nogen mærkbar udledning af CO2 ved afbrænding af træ i brændeovne, og den ene af dem gjorde endda gældende, at når han i sin moderne brændeovn fyrer med træpiller, så er der jo tale om et affaldsprodukt, som det nærmest er samfundsgavnligt at skille samfundet af med.

Selv er jeg ikke ligefrem specielt vidende om forurening fra hverken den ene eller den anden form for rumopvarmning, men jeg mener nu nok, at røgen fra brændeovne eller kedelfyr, hvori man afbrænder træ af den ene eller den anden art, indeholder en temmelig stor mængde skadelige partikler, som bestemt ikke er gode for menneskers helbred.

I løbet af diskussionen måtte jeg dog give en af mændene ret, da han anførte, at det vil blive mere eller mindre umuligt at styre den slags, for folk kan jo bare køre til Tyskland og købe brænde, når de alligevel skal ned efter billige bajere på den anden side af grænsen. Også i mine ører lyder det som en totalt fjollet ide at lægge afgift på for eksempel de træbriketter, som mange mennesker bruger til at fyre med.

Jeg har meget mere forståelse for det forslag, der er kommet fra den danske forening for fjernvarme om, at man lægger en afgift på skorstenen, for så tvinges folk jo til at betale afgiften, uanset hvilken form for brænde, de bruger. For eksempel også, hvis de bruger deres gamle plankeværk til at fyre af i brændeovnen eller fyrkedlen.

For mit vedkommende er det ganske ligegyldigt, da jeg selv har fjernvarme i mit hus. Ganske vist har vi en brændeovn i vores sommerhus, men den smule brænde, vi bruger for at skabe hygge derude, er så lidt, at en afgift ikke vil tynge vores økonomi mærkbart.

Det minder mig om, at jeg i næste uge skal i gang med brændekløveren, som jeg låner af min nabo, for jeg har lige fået leveret en ordentlig bunke bøg brænde, som jeg købte i forrige uge.