Information om brænde

Hvad er en rummeter brænde?

En rummeter er en luftkasse på 1 x 1 x 1 meter, hvori der er stablet noget brænde. Afhængig af hvor godt brændet er stablet, hvor tykt det er og hvor ret det er, kan der være mere eller mindre træ i en rummeter.

Hvad vejer brænde?

1 rummeter bøg eller eg vejer ca. 500-600 kg, når det er friskt, dvs. nyskovet (fældet). Ahorn og ask vejer 10-15% mindre, dvs. 425-525 kg/rm.

Træet bliver lettere i takt med at det tørrer, hvilket vil sige fra april og frem. Vægten vil for træ i 2 meters længde reduceres med ca. 15%. Jo tørrere træet bliver, desto lettere bliver det.

Hvad er et sankekort til brænde?

Et sankekort er en tilladelse til at sanke mindre stykker træ og mængder end ved selvskovning.

Sankekortet gælder i 4 uger fra udstedelsen. Der sælges sankekort i vinterhalvåret; kun undtagelsesvis tillades sankning efter den 15. april.

De fleste vil helst sanke bøgebrænde, men også eg og birk er udmærket til brænde. Brænde skal helst være savet og kløvet inden maj, hvis man skal kunne bruge det i brændeovnen den følgende vinter.